หากมีข้อส่งสัย...

ให้เราติดต่อกลับหาคุณ

สนใจเรียน

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้แอดมินติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

คอร์สเรียนภาษาไทย ประถมต้น (ป.1-3)

6,500 บาท
วัน / เวลาที่เรียน : 04/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 05/04/2023 : 10:00น. - 11:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 06/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 07/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 08/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 09/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 10/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 11/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 12/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 13/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 14/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 15/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 16/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 17/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 18/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 19/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 20/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 21/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 22/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 23/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 24/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 25/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 26/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 27/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 28/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 29/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 30/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 01/05/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 02/05/2023 : 09:00น. - 10:00น.
วัน / เวลาที่เรียน : 03/05/2023 : 09:00น. - 10:00น.
ติวเตอร์แม็ก

นายวรายุทธ์ นันทานนนท์

คำอธิบาย :

จำนวน 30 ชั่วโมง ในแต่ละระดับชั้น เป็นการปูพื้นฐานสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้น

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้ :

ความรู้ภาษาไทยและความสนุกไปพร้อมๆกัน

เนื้อหาของคอร์สนี้ :

คะแนนเฉลี่ย

0.0

คะแนนของคอร์สนี้