หากมีข้อส่งสัย...

ให้เราติดต่อกลับหาคุณ

สนใจเรียน

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้แอดมินติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

Please read and accept Privacy Policy

คอร์สเรียนภาษาไทย ประถมต้น (ป.1-3)

6,500 Baht
Date / Studying time : 04/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 05/04/2023 : 10:00น. - 11:00น.
Date / Studying time : 06/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 07/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 08/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 09/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 10/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 11/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 12/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 13/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 14/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 15/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 16/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 17/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 18/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 19/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 20/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 21/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 22/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 23/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 24/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 25/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 26/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 27/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 28/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 29/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 30/04/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 01/05/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 02/05/2023 : 09:00น. - 10:00น.
Date / Studying time : 03/05/2023 : 09:00น. - 10:00น.
ติวเตอร์แม็ก

นายวรายุทธ์ นันทานนนท์

Descriptions :

จำนวน 30 ชั่วโมง ในแต่ละระดับชั้น เป็นการปูพื้นฐานสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้น

What you will learn from this course :

ความรู้ภาษาไทยและความสนุกไปพร้อมๆกัน

Content of this course :

Average rating

0.0

Score of this course