หากมีข้อส่งสัย...

ให้เราติดต่อกลับหาคุณ

สนใจเรียน

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้แอดมินติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

Please read and accept Privacy Policy

Part of our successful students

The tutors’ profession and teaching techniques are carefully selected from all over the countries which leads to 100% students’ improvement

TALADTUTOR

THAILAND

สอบ TOEFL

ได้คะแนน TOEFL สูงถึง 613 คะแนน

TALADTUTOR

THAILAND

สอบแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ

สอบได้ที่ 1 ระดับภาค และได้ที่ 12 ระดับประเทศ จากผู้เข้าแข่งขัน 3,100 คน

TALADTUTOR

THAILAND

สอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง

สอบได้เกรด 4 ทุกวิชา เกรดเฉลี่ย 4.00

TALADTUTOR

THAILAND

สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง

สอบติด ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

TALADTUTOR

THAILAND

สอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง

สอบติด ป.1 โรงเรียนเสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม (PPIP)

TALADTUTOR

THAILAND

สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง

สอบติดมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ (IMUIC)

TALADTUTOR

THAILAND

สอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง

สอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต

TALADTUTOR

THAILAND

สอบ SAT

ได้คะแนน SAT MATH สูงถึง 760 คะแนน

TALADTUTOR

THAILAND

สอบ Duolingo English Test

ได้คะแนน Duolingo สูงถึง 125 คะแนน

TALADTUTOR

THAILAND

สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก

สอบติด The University of Manchester ที่ UK อันดับที่ 29 ของโลก

TALADTUTOR

THAILAND

สอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง

สอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

TALADTUTOR

THAILAND

สอบ GED

สอบเทียบ GED ผ่านครั้งแรก ใช้เวลาติวเพียง 1 เดือน

TALADTUTOR

THAILAND

สอบ IELTS

ได้คะแนน IELTS สูงถึง 8.5 คะแนน

TALADTUTOR

THAILAND

สอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง

สอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต

TALADTUTOR

THAILAND

สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง

สอบติดมหาวิทยาลัยจุฬาอินเตอร์ (INDA)

Page
1
From 23