หากมีข้อส่งสัย...

ให้เราติดต่อกลับหาคุณ

สนใจเรียน

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้แอดมินติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

Please read and accept Privacy Policy

ฟิสิกส์

3,500 Baht
Date / Studying time : 02/05/2023 : 13:00น. - 14:00น.
Date / Studying time : 05/05/2023 : 13:00น. - 14:00น.
Date / Studying time : 09/05/2023 : 13:00น. - 14:00น.
Date / Studying time : 12/05/2023 : 13:00น. - 14:00น.
Date / Studying time : 16/05/2023 : 13:00น. - 14:00น.
ติวเตอร์บีม

อชิรญา เวชปรีชา

Descriptions :

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

เรื่อง ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง

เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่

What you will learn from this course :

เข้าใจเนื้อหามากขึ้น มีโจทย์ที่หลากหลาย แนวทางการทำข้อสอบ

Content of this course :

Average rating

0.0

Score of this course